TESTY Z ANGIELSKIEGO
SprawdĽ czy rzeczywi¶cie jeste¶ tak dobry jak my¶lisz ?

Poniżej kilka testów na pocz±tek. Dział będziemy stopniowo rozwijali o coraz to nowe. Zagladajcie co jaki¶ czas.

Spis tematów

Future Continuous (1)

Future Simple (2)

Past Continuous (4)

Past Perfect (2)

Past Simple (5)

Present Continuous (4)

Present Perfect (5)

Present Perfect Continuous (2)

Present Simple (5)

Przedimek (8)

Przyimek (12)

Przymiotnik (11)

Przysłówek (6)

Różne (35)

Rzeczownik (7)

Spójnik (2)

Zaimek (16)